Emily Hamilton, 1899

Name
Emily Hamilton
Birth 1899

Note

_P_CCINFO 31-15